Analogue electronics.

Think different.

Analogue electronics.

Think different.

Analogue electronics. Think different.

  1. pl
  2. en

Selected projects implemented by our constructors:

 

 

Active probe for the oscilloscope

frequency. upper 800MHz, Rwe = 10KOhm, Cwe = ~ 2pF

attenuation 1: 1 or 1: 2 (option 1:10)

 

Precise rev counter for gasoline engine

 

Manual generator with battery power supply with a tunnel diode, 1ns accretion time

 

Receiver for differential light path

 

Receiver for differential light path

 

GaAs tunnel diode tester

 

Simple function generator f max = 2.5MHz

 

Simple manual function generator (battery powered)

Output signals: sine / triangle / rectangle, adjustable. amplitude 0..2.5V

Trigger signal Rwy = 50 ohms, rectangle, constant amplitude 0 / 5V

 

50MHz impulse generator

 

"Hybrid" operational amplifier

A system with operational amplifier properties, built from discrete elements.

Greater bandwidth, flexibility.

 

 

JFET transistors meter (IDSS, UT) - adapter for universal meter

 

Inductance meter

100nH - 1H

 

Analogue controller of the soldering station

 

Device to repel mosquitoes imitating the squeaking of the bat with the possibility of adjusting the sound parameters. The Doppler effect is taken into account.

 

System for measuring oxygen saturation in the blood. Red / infrared.

 

A triggering system for a strobe oscilloscope on a tunnel diode

Maximum frequency of correct operation around 400MHz

 

Electric field detector (cables in the walls)

 

TDR system (cable reflectometer) for testing DSL lines

 

Laboratory generator for TDR system, computer controlled 5V / 600ps

 

Unit jump generator on ultra-fast silicon germanium integrated circuit

Growth time tr ~ 50ps

 

Digitally controlled approximator with an innovative idea: combining approximation points with straight line sections.

The system allows for much easier filtration than in the case of classic "stepped" processing as with an ordinary DAC.

 

A parking warning system that works at short distances (4cm).

 

Active detector with sensitivity of 20mV and bandwidth up to approx. 300MHz.

 

Function generator (sine / triangle / rectangle) with battery power supply

100Hz .. 1.5MHz; 5V, 50ohm

 

LC type sinusoidal generator on the adjustable long line. 100MHz .. 600MHz

 

A test comb generator on Hittite's ultrafast (tr = 10ps) gate.

Stable 2.4GHz clock signal keyed at the frequency of several dozen MHz.

 

Controller for a laminator adapted to a home thermal transfer (paper -> glass-epoxy laminate).

Stabilization and temperature regulation 160 .. 200 degrees Celsius

 

A series of LC generators of an innovative design.

Two-point generators (LC circuit of two elements) easy to start, with a wide range of tuning,with AM and FM modulation. Ranges of generation from individual kHz to hundreds of MHz.

 

Astacrete generator on inductance.

It allows, for example, to measure the inductance of adjustable coils. The generation range up to several dozen MHz.

 

Car paint thickness gauge.

 

Modular monostable trigger with smooth regulation of the measured time.

Tmin =9ns.

 

Transistor sampling system with high repetition frequency. Bandwidth up to 800MHz, frequency sampling up to 40MHz.

 

A l r e a d y  o n  s a l e !!!

nano-H -a meter for very small inductances

More information

here

Wybrane projekty zrealizowane przez naszych konstruktorów:

 

Asonda 1998, 2002
Sonda aktywna do oscyloskopu 
częstotl. górna 800MHz, Rwe=10kohm, Cwe=~2pF
tłumienie 1:1 lub 1:2 (opcja 1:10)

 


Auto-obr 1998 
Precyzyjny miernik obrotów silnika benzynowego 

 


Batgen 1997
Ręczny generator z zasilaniem bateryjnym z diodą tunelową, czas narastania 1ns

 


CBKfoto 1997
Odbiornik różnicowy różnicowego toru świetlnego


DIGICM 1995
Automatyczna formowarka do akumulatorów CD-Ni

 


DTMier 1995
Tester diod tunelowych GaAs

 


GBF 2000
Prosty generator funkcyjny fmax=2.5MHz

 


GBF-BF 2004 
Prosty generator funkcyjny ręczny (zasilanie bateryjne)

Sygnały wyjściowe: sinus/trójkąt/prostokąt, regul. amplitudy 0..2.5V
Sygnał wyzwalania Rwy=50ohm, prostokąt, amplituda stała 0/5V

 


GB10 1994
Generator impulsowy 50MHz

 


HWO 1996, 1998
"Hybrydowy" wzmacniacz operacyjny
Układ o właściwościach wzm-cza operacyjnego, zbudowany z elementów dyskretnych.
Większe pasmo, elastyczność.

 


JF-Meter 1998
Miernik tranzystorów JFET (IDSS, UT) - przystawka do miernika uniwersalnego

 

 

Mind 2009
Miernik indukcyjności 
100nH - 1H

 


Lutown 1995
Analogowy sterownik stacji lutowniczej

 


Nietop 1997
Urządzenie do odstraszania komarów imitujące pisk nietoperza z możliwością regulacji parametrów dźwięku. Uwzględniony efekt Dopplera.

 


Oxymetr 1997
Układ do mierzenia saturacji tlenu we krwi. Czerwień/podczerwień.

 


Rej-wyz 1989
Układ wyzwalania do oscyloskopu stroboskopowego na diodach tunelowych
Maks. częstotliwość poprawnej pracy ok. 400MHz

 


Siec-Det 2003
Detektor pola elektrycznego (kable w ścianach)

 

 
TDR-DSL 2007
Układ TDR (reflektometr kablowy) do badania linii typu DSL

 


TDR-GEN 1997
Generator laboratoryjny do systemu TDR sterowany komputerowo 5V/600ps 

 

 

ADCMP 2004
Generator skoku jednostkowego na ultraszybkim krzemo-germanowym układzie scalonym
Czas narastania tr ~ 50ps

 

 

APROX2 2016
Sterowany cyfrowo aproksymator o nowatorskiej idei: łączenie punktów aproksymacji odcinakmi linii prostych.

System pozwala na  dużo łatwiejszą filtrację niż w przypadku klasycznego przetwarzania "schodkowego" jak przy zwykłym przetworniku DAC.

 

 

DET-PAR 2016
System ostrzegania do parkowania samochodu pracujący na małych odległościach (rzędu 4cm)

 

 

DETECT2 2015
Detektor aktywny o czułości rzędu 20mV i pasmie do ok. 300MHz.

 

 

GBF-BF 2002
Generator funkcyjny (sinus/trójkąt/prostokąt) z zasilaniem bateryjnym 
100Hz .. 1.5MHz; 5V, 50ohm

 

 

GEN-WCZ 2002
Generator sinusoidalny typu LC na regulowanej linii długiej. 100MHz .. 600MHz

 

 

Hittite 2013
Testowy generator grzebieniowy na ultraszybkiej (tr=10ps) bramce firmy Hittite.
Stabilny sygnał zegarowy 2.4GHz kluczowany z częstotl. klikudziesięciu MHz.

 

 

Laminator 2007
Sterownik laminatora przystosowanego do domowego termotransferu (papier -> laminat szklano-epooksydowy). Stabilizacja i regulacja temperatury 160 .. 200 st.C 

 

 

LCg 2002 .. 2018
Seria generatorów LC nowatorskiej konstrukcji.

Generatory dwupunktowe (obwód LC z dwóch elementów) łatwe w uruchomieniu, z szerokim zakresem przestrajania,

z modulacją AM i FM. Zakresy generacji od pojedynczych kHz do setek MHz.

 

 

L-Zpo 2016
Generator astabilny na indukcyjności.
Umożliwia np. pomiar indukcyjności cewek regulowanych. Zakres generacji do kilkudziesięciu MHz.

 

 

M-Lakier 2008
Miernik grubości lakieru samochodowego. 

 

 

Monost 2015
Modułowy przerzutnik monostabilny z płynną regulacją odmierzanego czasu. 
Tmin =9ns.

 

 

Probk-t. 2002
Tranzystorowy układ próbkujący z dużą częstotl. powtarzania. Pasmo do 800MHz, częstotl. pobierania próbek do 40MHz.

 

 

nano-H -a meter for very small 

inductances

You can measure

 1 nH !!!

Copyright AB-LAB 2018-2020  All rights reserved

Contact:

 

tel.

 

+48 500 640 519

 

 

E-mail:

 

kontakt@ab-lab.pl

 

Products

Custom  designs

  Copyright AB-LAB 2018

Wszelkie prawa zastrzeżone