Analogue electronics.

Think different.

Analogue electronics.

Think different.

Analogue electronics. Think different.

  1. pl
  2. en

Prezentowany miernik to model demonstracyjny - uproszczona, wstępna wersja docelowego przyrządu. Obecnie poddawany jest testom i badaniom.
 

Przyrząd seryjny będzie miał znacznie większe możliwości. Wprowadzona będzie kalibracja wielopunktowa, rozróżnianych będzie kilka różnych obudów elementów SMD, automatyczna zmiana zakresów itd. Zostanie także dodany zakres większych pojemności, sygnalizacja wygrzania (pełnej gotowości) oraz sygnalizacja potencjalnych błędów.

 

Zmienimy również obudowę - będzie metalowa, co poprawi ekranowanie - ważne w tak czułym przyrządzie. Obecna obudowa ma wymiary 22x21x8cm. Docelowa będzie miała wprawdzie podobne wymiary, jednak będzie produktem o nowoczesnej, estetycznej linii.
Chcemy poprawić poziomy dokładności: przy pomiarze pojemności prawdopodobnie dwukrotnie zmniejszymy błąd zera. Pracujemy także nad poprawą błędu pomiaru indukcyjności - miernik może potencjalnie mierzyć małe cewki z bardzo dobrą dokładnością.

 

  Uwaga!

----------------------------------------

Z powodów komercyjnych i technicznych wstrzymaliśmy prace nad miernikiem LC-Low.

W zamian wyprodukowaliśmy jego "mniejszego brata": miernik małych indukcyjności nano-H. Przyrząd jest już w sprzedaży. Właściwości pomiarowe nano-H są bardzo zbliżone do tych, które uzyskaliśmy w LC-Low. Podstawowa różnica między miernikami jest taka, że nano-H mierzy tylko indukcyjności.

Wyposażyliśmy miernik w specjalną funkcję ułatwiającą dobór elementów obwodu rezonansowego. Miernik mierzy niezależnie pojemność i indukcyjność i jednocześnie oblicza częstotliwość rezonansową tych dwóch elementów.

Podsumowanie

Obwó LC - wyliczenie rezonansu
Obwó LC - wyliczenie rezonansu

Powyżej pomiar diody pojemnościowej. Potencjometr umożliwia ustawienie napięcia polaryzacji wstecznej w zakresie od 0 do 9V, co oczywiście zmienia pojemność zaporową diody.

Pomiar pojemności diody przy różnych napięciach zaporowych
Pomiar pojemności diody przy różnych napięciach zaporowych
Pomiar pojemności diody przy różnych napięciach zaporowych
Pomiar pojemności diody przy różnych napięciach zaporowych

Na zdjęciach widać mierzone kondensatory i wyniki ich pomiarów. Na razie błąd pomiaru pojemności jest rzędu 1,5% i +/-30fF, pracujemy nad zmniejszeniem tego błędu.

Pomiar małych pojemności
Pomiar małych pojemności
Pomiar małych pojemności
Pomiar małych pojemności
Pomiar małych pojemności
Pomiar małych pojemności

 Pomiary pojemności

W złączu Cx miernika nie ma elementów, więc wyświetlane jest 0pF.

Może jednak pojawić się błąd zerowania na poziomie 0,02pF (tylko w modelu, pracujemy nad zmniejszeniem tego błędu).

Rezonansowy miernik bardzo małych indukcyjności i pojemności. Błąd pomiaru L: < 0.5 nH. Błąd pomiaru C: < 20fF

Kalibracja pomiaru pojemności

Na zdjęciu pierwszym cewka o nominale 2,7nH. Jak widać, wynik różni się o jedyne 0,1nH.

Miernik ma bardzo dużą czułość. Dlatego warto zwrócić uwagę na szczegóły, które normalnie byłyby do pominięcia.Tu ważny jest nawet 1mm przewodu! Ten 1mm to dla typowego drutu ok. 1nH. Dlatego na wynik pomiaru ma wpływ np. głębokość wsunięcia wyprowadzeń w złącze. "Zworka" na zdjęciu Nr 1 wystaje niewiele i mierzona indukcyjność wynosi 1,76nH. Na kolejnym zdjęciu (Nr 2) zworka wystaje bardziej, co powiększa mierzoną indukcyjność aż o 1,3nH.

Na zdjęciu Nr 3 mierzymy zworkę rozmiaru 1206. Jak widać wartość jest ujemna. Taki efekt wystąpi, jeśli kalibracja była przeprowadzona dla innego rozmiaru elementu (kalibracja dla 603, pomiar dla 1206). Innymi słowy różnica między indukcyjnościami własnymi obudów może sięgać 2nH.

Nr 2

Nr 1

Nr 3

Pomiary indukcyjności

4

Pomiar małych indukcyjności

3

Pomiar małych indukcyjności

1

Pomiar małych indukcyjności

2

Zakres pomiarowy 1

1nH .. 20µH

Częstotliwości pomiaru: 1 .. 6MHz.

Błąd bezwzględny: nie więcej niż 0.4 nH (po wygrzaniu i skalibrowaniu przez użytkownika)

Błąd bezwzględny bez kalibracji użytkownika: nie więcej niż 3nH.

Błąd względny pomiaru dla wzorca 100 nH: nie więcej niż 0,5%

 

Zakres pomiarowy 2

1µH..300µH

Częstotliwości pomiaru: 60kHz .. 300kHz

Błąd bezwzględny: nie więcej niż 15nH 

Błąd względny pomiaru dla wzorca 10µH: nie większy niż 0,5%

Błąd względny pomiaru dla wzorca 220µH: nie większy niż 0,5%  

Błąd względny pomiaru w całym zakresie 1µH..200µH: nie większy niż 1,5% 

 

Wygrzewanie: nie więcej niż 30min

 

Poniżej prezentujemy wybrane możliwości miernika.  

Rezonansowy miernik bardzo małych indukcyjności i pojemności. Błąd pomiaru L: < 0.5 nH. Błąd pomiaru C: < 20fF

Rezonansowy miernik indukcyjności i pojemności "LC-Low" jest przyrządem pomiarowym zaprojektowanym specjalnie pod kątem pomiaru bardzo małych indukcyjności i pojemności. Ogólna idea pomiaru opiera się na zmianie częstotliwości rezonansowej przez badany element (cewkę lub kondensator).

Głównym celem opracowania urządzenia była możliwość pomiaru indukcyjności bardzo małych, w tym poniżej 5 nH. Przyrząd może zmierzyć indukcyjności i pojemności z błędem bezwzględnym nieprzekraczającym 0.4nH oraz 20fF odpowiednio. Pełną dokładność miernik zapewnia po skalibrowaniu przez użytkownika.

Przyrząd powstawał z myślą o elektronikach (w tym krótkofalowcach)  projektujących  urządzenia i układy w.cz.,  w których istotną rolę odgrywają obwody rezonansowe LC. LC-Low   pozwala   sprawnie  dobrać  właściwą  parę  cewki  i kondensatora pod kątem oczekiwanego rezonansu, podając przeliczoną częstotliwość rezonansową obu elementów.

Przycisk

Miernik indukcyjności pojemności LC-Low

 

Rezonansowy miernik indukcyjności i pojemności "LC-Low" jest przyrządem pomiarowym zaprojektowanym specjalnie pod kątem pomiaru bardzo małych indukcyjności i pojemności. Ogólna idea pomiaru opiera się na zmianie częstotliwości rezonansowej przez badany element (cewkę lub kondensator).

Głównym celem opracowania urządzenia była możliwość pomiaru indukcyjności bardzo małych, w tym poniżej 5 nH. Przyrząd może zmierzyć indukcyjności i pojemności z błędem bezwzględnym nieprzekraczającym 0.5nH oraz 20fF odpowiednio. Pełną dokładność miernik zapewnia po skalibrowaniu przez użytkownika.

Przyrząd powstawał z myślą o elektronikach (w tym krótkofalowcach)  projektujących  urządzenia i układy w.cz.,  w których istotną rolę odgrywają obwody rezonansowe LC. LC-Low   pozwala   sprawnie  dobrać  właściwą  parę  cewki  i kondensatora pod kątem oczekiwanego rezonansu, podając przeliczoną częstotliwość rezonansową obu elementów.

Głównym celem opracowania urządzenia była możliwość pomiaru indukcyjności bardzo małych, w tym poniżej 5 nH. Przyrząd może zmierzyć indukcyjności i pojemności z błędem bezwzględnym nieprzekraczającym 0.5nH oraz 20fF odpowiednio. Pełną dokładność miernik zapewnia po skalibrowaniu przez użytkownika.

Przyrząd powstawał z myślą o elektronikach (w tym krótkofalowcach)  projektujących  urządzenia i układy w.cz.,  w których istotną rolę odgrywają obwody rezonansowe LC. LC-Low   pozwala   sprawnie  dobrać  właściwą  parę  cewki  i kondensatora pod kątem oczekiwanego rezonansu, podając przeliczoną częstotliwość rezonansową obu elementów.

Miernik indukcyjności

i pojemności LC-Low

 

Rezonansowy miernik induk-cyjności i pojemności "LC-Low" jest przyrządem pomiarowym zaprojektowanym specjalnie pod kątem pomiaru bardzo małych indukcyjności i pojemności. Ogólna idea pomiaru opiera się na zmianie częstotliwości rezonansowej przez badany element (cewkę lub kondensator).

Głównym celem opracowania urządzenia była możliwość pomiaru indukcyjności bardzo małych, w tym poniżej 5 nH. Przyrząd może zmierzyć indukcyjności i pojemności z błędem bezwzględnym 0.5nH oraz 20fF odpowiednio. Pełną dokładność miernik zapewnia po skalibrowaniu przez użytkow-nika.

Przyrząd powstawał z myślą o elektronikach (w tym krótko-falowcach)  projektujących  urządzenia i układy w.cz.,  w których istotną rolę odgrywają obwody rezonansowe LC. LC-Low  pozwala   sprawnie     dobrać  właściwą  parę  cewki  i kondensatora pod kątem oczekiwanego rezonansu,podając przeliczoną częstotliwość rezonansową obu elementów.

Kalibracja pomiaru indukcyjności specjalnym elementem

Kalibracja pomiaru indukcyjności

specjalnym elementem

Miernik ma bardzo dużą czułość. Dlatego warto zwrócić uwagę na szczegóły, które normalnie byłyby do pominięcia.Tu ważny jest nawet 1mm przewodu! Ten 1mm to dla typowego drutu ok. 1nH. Dlatego na wynik pomiaru ma wpływ np. głębokość wsunięcia wyprowadzeń w złącze. "Zworka" na zdjęciu Nr 1 wystaje niewiele i mierzona indukcyjność wynosi 1,76nH. Na kolejnym zdjęciu (Nr 2) zworka wystaje bardziej, co powiększa mierzoną indukcyjność aż o 1,3nH.

Na zdjęciu Nr 3 mierzymy zworkę rozmiaru 1206. Jak widać wynik jest ujemny. Z takim wynikiem musimy się liczyć, jeśli kalibracja była przeprowadzona dla innego rozmiaru elementu (kalibracja dla 603, pomiar dla 1206). Innymi słowy różnica między indukcyjnościami własnymi obudów może sięgać 2nH.

Wyposażyliśmy miernik w specjalną funkcję ułatwiającą dobór elementów obwodu rezonansowego. Miernik mierzy niezależnie pojemność i indukcyjność i jednocześnie oblicza częstotliwość rezonansową tych dwóch elementów.

Prezentowany miernik to model demonstracyjny - uproszczona, wstępna wersja docelowego przyrządu. Obecnie poddawany jest testom i badaniom.
 

Przyrząd seryjny będzie miał znacznie większe możliwości. Wprowadzona będzie kalibrac-ja wielopunktowa, rozróżnianych będzie kilka różnych obudów elementów SMD, automa-tyczna zmiana zakresów itd. Zostanie także dodany zakres większych pojemności, sygnalizacja wygrzania (pełnej gotowości) oraz sygnalizacja potencjalnych błędów.

 

Zmienimy również obudowę - będzie metalowa, co poprawi ekranowanie - ważne w tak czułym przyrządzie. Obecna obudowa ma wymiary 22x21x8cm. Docelowa będzie miała wprawdzie podobne wymiary, jednak będzie produktem o nowoczesnej, estetycznej linii.
Chcemy poprawić poziomy dokładności: przy pomiarze pojemności prawdopodobnie dwukrotnie zmniejszymy błąd zera. Pracujemy także nad poprawą błędu pomiaru indukcyjności - miernik może potencjalnie mierzyć małe cewki z bardzo dobrą dokładnością. 

 

 Uwaga!

----------------------------------------

Z powodów komercyjnych i technicznych wstrzymujemy obecnie prace nad miernikiem LC-Low. W pierwszej kolejności wyprodukujemy jego "mniejszego brata": miernik bardzo małych indukcyjności nano-H. Właściwości pomiarowe nano-H będą bardzo zbliżone do tych, które uzyskaliśmy w LC-Low. Podstawowa różnica między miernikami jest taka, że nano-H mierzy tylko indukcyjności.

Prezentowany miernik to model demonstracyjny - uproszczona, wstępna wersja docelowego przyrządu. Obecnie poddawany jest testom i badaniom.
 

Przyrząd seryjny będzie miał znacznie większe możliwoś-ci. Wprowadzona będzie kali-bracja wielopunktowa, rozróżnianych będzie kilka różnych obudów elementów SMD, automatyczna zmiana zakresów itd. Zostanie także dodany zakres większych pojemności, sygnalizacja wygrzania (pełnej gotowości) oraz sygnalizacja potencjalnych błędów.

 

Zmienimy również obudowę - będzie metalowa, co poprawi ekranowanie - ważne w tak czułym przyrządzie. Obecna obudowa ma wymiary 22x21x8cm. Docelowa będzie miała wprawdzie podobne wymiary, jednak będzie produktem o nowoczesnej, estetycznej linii.
Chcemy poprawić poziomy dokładności: przy pomiarze pojemności prawdopodobnie dwukrotnie zmniejszymy błąd zera. Pracujemy także nad poprawą błędu pomiaru indukcyjności - miernik może potencjalnie mierzyć małe cewki z bardzo dobrą dokładnością.

 

 Uwaga!

----------------------------------------

Z powodów komercyjnych i technicznych wstrzymujemy obecnie prace nad miernikiem LC-Low. Zamiast niego wyprodukujemy jego "mniejszego brata": miernik bardzo małych indukcyjności nano-H. Właściwości pomiarowe nano-H będą bardzo zbliżone do tych, które uzyskaliśmy w LC-Low. Podstawowa różnica między miernikami jest taka, że nano-H mierzy tylko indukcyjności.

 

Jednoczesny pomiar L i C. Częstotliwość rezonansu cewki i kondensatora

Jednoczesny pomiar L i C oraz obliczona częstotliwość rezonansu tych elementów

1. 

4. 

2. 

3. 

 

Prezentowany poniżej miernik to wersja prototypowa urządzenia.

 

W aktualnej ofercie znajduje się podobny przyrząd: miernik małych indukcyjności nano-H. Więcej informacji tutaj.

Miernik indukcyjności i pojemności LC-Low

Możesz zmierzyć

nawet 1 nH !!!

Copyright AB-LAB 2018-2020  Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt:

 

tel.

 

+48 500 640 519

 

 

E-mail:

 

kontakt@ab-lab.pl

 

Produkty

Projekty

na zamówienie

  Copyright AB-LAB 2018

Wszelkie prawa zastrzeżone