Analogue electronics.

Think different.

Analogue electronics.

Think different.

Analogue electronics. Think different.

 1. pl
 2. en

Zakres pomiarowy nr 1 (Range:1)

 0 .. 20μH

 

Błąd bezwzględny (w odniesieniu do wzorca): nie więcej niż 0.2nH (po wygrzaniu i skalibrowaniu przez użytkownika)

Błąd bezwzględny bez kalibracji użytkownika: nie więcej niż 3nH.

Błąd względny pomiaru dla wzorca 200nH: nie więcej niż 2%

Błąd względny w całym zakresie typowo 4%

Błąd względny w całym zakresie nie więcej niż 6,5%

Maksymalna rozdzielczość: ok. 20pH.

Częstotliwość pomiaru − zmienna: 1 .. 6MHz.

 

 

Zakres pomiarowy nr 2 (Range:2)

 15μH .. 500μH

 

Błąd bezwzględny: nie więcej niż 50nH 

Błąd względny pomiaru dla wzorca 10μH: nie większy niż 0.5%

Błąd względny pomiaru dla wzorca 220μH: nie większy niż 0.5%

Błąd względny w całym zakresie 1μH .. 200μH: nie większy niż 2%

Częstotliwość pomiaru - zmienna: 60kHz .. 300kHz

Złącze pomiarowe zaprojektowano specjalnie dla miernika nano-H. Pozwala szybko i wygodnie dokonać  pomiaru cewek w obudowach SMD i typowych cewek powietrznych.

Elementy kontaktowe złącza są złocone, co zapewnia długotrwałe użytkowanie bez obawy o pogorszenie kontaktu. W przeciwieństwie do uchwytów pomiarowych stoso­wanych w typowych mostkach RLC (zaciski "sprężynowe"), złącze miernika nano-H poz­wala dużo szybciej i wygodniej dokonać pomiaru.

Elementy kontaktowe złącza są złocone, co zapewnia długotrwałe użytkowanie bez obawy o pogorszenie kontaktu. W przeciwieństwie do uchwytów pomiarowych stoso­wanych w typowych mostkach RLC (zaciski "sprężynowe"), złącze miernika nano-H poz­wala dużo szybciej i wygodniej dokonać pomiaru.

Złącze pomiarowe zaprojektowano specjalnie dla miernika nano-H. Pozwala szybko i wygodnie dokonać pomiaru cewek w obudowach SMD i typowych cewek powietrznych.

Elementy składowe złącza:

 • główne listwy kontaktowe - do mierzenia cewek SMD

 • pola pomocnicze - do mierzenia cewek z wyprowadzeniami  typu „płozy”

 • otworki o różnej średnicy -  do mierzenia cewek z wyprowadzeniami z drutu

 • gniazda banankowe (2mm) do przyłączenia kabelków pomiarowych – do pomiaru cewek z drutu o średnicy 1mm lub większej oraz takich, które mają miękkie wyprowadzenia.

Pomiar cewki SMD

Przy pomiarze typowych elementów SMD nie ma potrzeby korzystania z żadnych dodatkowych przyłączy. Pomiar jest łatwy i szybki. Złącze nie ma elementów ruchomych, co ułatwia kalibrację i zapewnia dobrą powtarzalność wyników.

Dzięki specjalnemu opracowaniu złącza można mierzyć elementy SMD w następujących obu­do­wach: 0603, 0805, 1206, 1210, przy czym pomiar elementów w obudowach 0603 jest najdo­kładniejszy.

Element SMD wprowadza się pincetą w szczelinę między listwy kontaktowe w taki sposób, aby element zaklino­wał się między listwami.

Rezonansowy miernik indukcyjności nano-H został zapro­jekto­wany specjalnie pod ką­tem pomiaru bardzo małych induk­cyjności. Urządzenie powstało głównie z myślą o kon­struk­­torach obwodów w.cz. Takie obwody (filtry LC, ob­wo­dy rezo­nan­sowe, itp.) zawierają małe induk­cyj­noś­ci, których wartości silnie wpły­wają na rezultaty prac, a jedno­cześnie są bardzo trudne do zmie­rzenia. Zadaniem miernika jest ułat­wie­nie pracy przy takich obwodach.

Ogólna idea pomiaru opiera się na zmianie częs­tot­li­wości rezonansowej przez mierzoną cewkę.  

Pomiar rezonansowy

W zestawieniu z klasycznymi miernikami impedancji nano-H wykorzystuje inną metodę – pomiar częstotli­wości rezonansu obwodu LC. Specjalnie zaprojektowany pomiarowy obwód rezonansowy naszego miernika praktycznie eliminuje zarówno wpływ pojemności pasożytniczej mierzonej cewki, jak i rezystancji szeregowej rS mierzo­nego elementu. Rezystancja rS nie wpływa na wartość mierzonej indukcyjności (jeśli jednak rS będzie zbyt duża i dobroć cewki będzie bardzo mała, pomiar nie będzie w ogóle możliwy).

Nasze wieloletnie badania zaowocowały nowatorską strukturą specjalnego obwodu rezonansowego. Nowy układ pozwolił doprowadzić technikę rezo­nan­sową zastosowaną w mierniku do takiej rozdzielczości i dokładności, że pomiar pojedynczych nanohenrów przestał być problemem. Nasz przyrząd może zmierzyć indukcyjności z błędem bezwzględnym rzędu­ 0.2nH, jeśli przyrząd skalibrowano na podstawie wiarygodnego wzorca o małej indukcyjności. Jest to główne ograniczenie dokładności pomiaru − nie istnieją wzorce kalibracyjne bardzo małych indukcyjności. W procesie kali­bra­cji samych wzorców wykorzystuje się z konieczności rozmaite metody pośrednie.

Rezonansowy miernik indukcyjności "nano-H" jest przyrządem pomiarowym zaprojektowanym specjalnie pod kątem pomiaru indukcyjności bardzo małych. Ogólna idea pomiaru opiera się na zmianie częstotliwości rezonansowej przez badany element.

Głównym celem opracowania urządzenia była możliwość pomiaru indukcyjności bardzo małych, w tym poniżej 5 nH. Przyrząd może zmierzyć indukcyjności z błędem bezwzględnym nieprzekraczającym 0.2nH. Pełną dokładność miernik zapewnia po skalibrowaniu przez użytkownika.

Przyrząd posłuży tym użytkownikom, którzy potrzebują pomiaru cewek o małych indukcyjnościach.

Pomiar małych indukcyjności
Pomiar małych indukcyjności
Pomiar małych indukcyjności
Pomiar małych indukcyjności
Pomiar małych indukcyjności
Pomiar małych indukcyjności
Pomiar cewek SMD i przewlekanych w jednym

Szanowni Państwo,

wprowadzamy do sprzedaży rezonansowy miernik małych indukcyjności o parametrach, jakich nie posiada żadne urządzenie wyprodukowane w Polsce. Poświęciliśmy wiele lat badań i prac projektowych, żeby zbudować ten przyrząd. Z satysfakcją podkreślamy, że opracowanie ma ściśle polski wymiar: począwszy od projektu struktury układów, przez prace mechaniczne nad unikatowym złączem aż po zaprojektowanie, wykonanie grafiki i montaż. Przyrząd jest specjalnie dedykowany do pomiaru bardzo małych indukcyjności, nawet na poziomie pojedynczych nanohenrów.

   Specjalne złącze pomiarowe o unikatowej konstrukcji pozwala użytkowni­kowi w bardzo wygodny sposób dokonać pomiaru cewek o różnych obudowach.

Miernik małych indukcyjności nano-H

Opis urządzenia

Parametry techniczne

Specjalne złącze pomiarowe

Przykłady pomiarów

Zasady zakupu miernika

Odstąpienie od umowy (nie dotyczy zakupu przez firmę)

Cena:

3.700 zł   (netto)

4.551 zł   (brutto)   

Dostawa gratis! 

 - Zmierzysz nawet 1 nH

 - Tylko jedno złącze - zarówno do cewek

   SMD, jak i przewlekanych

 - Wygodny - szybki pomiar

 - Małe wymiary (23 x 15 x 8cm)

 - Przystępna cena

 - Gwarancja 24 m-ce

 - Zmierzysz nawet 1 nH

 - Tylko jedno złącze - zarówno do

   cewek SMD, jak i przewlekanych

 - Wygodny - szybki pomiar

 - Małe wymiary (23 x 15 x 8cm)

 - Przystępna cena

 - Gwarancja 24 m-ce

 - Zmierzysz nawet 1 nH

 - Tylko jedno złącze - zarówno do

   cewek SMD, jak i przewlekanych

 - Wygodny - szybki pomiar

 - Małe wymiary (23 x 15 x 8cm)

 - Przystępna cena

 - Gwarancja 24 m-ce

Już w sprzedaży!!!

   W cenie promocyjnej!!!

Opis

urządzenia

Parametry

 techniczne

Specjalne złącze pomiarowe

Przykłady

 pomiarów

Klient będący konsumentem ma prawo - zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie czternastu dni od daty otrzymania produktu.

W celu zakupu miernika prosimy o wysłanie zamówienia na adres:  kontakt@ab-lab.pl podając:

 

1. Dane zamawiającego:

 • nazwa firmy (imię i nazwisko w przypadku zakupu przez osobę fizyczną)

 • adres dostawy

 • tel. kontaktowy

 • e-mail kontaktowy 

 

2. Formę płatności

 • przedpłata - przelewem na rachunek bankowy (przelew tradycyjny)

 • gotówką przy odbiorze towaru u kuriera (płatność za pobraniem) 

 

3. Dane do faktury VAT.

 

Po otrzymaniu zamówienia od Państwa, zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia wraz z fakturą proforma.

 

Wysyłka miernika nastąpi w ciągu 1-3 dni roboczych (od momentu zamówienia przy płatności za pobraniem / od daty wpływu środków na rachunek bankowy przy płatności przelewem).

 

 - Zmierzysz nawet 1 nH

 - Tylko jedno złącze - zarówno do  cewek SMD, jak i przewlekanych

 - Wygodny - szybki pomiar

 - Małe wymiary (23 x 15 x 8cm)

 - Przystępna cena

 - Gwarancja 24 m-ce

Obejrzyj film:

Zakupu można dokonać:

 

 • bezpośrednio u nas - zasady kupna 

 

 

 tutaj

Możesz zmierzyć

nawet 1 nH !!!

Copyright AB-LAB 2018-2020  Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt:

 

tel.

 

+48 500 640 519

 

 

E-mail:

 

kontakt@ab-lab.pl

 

Produkty

Projekty

na zamówienie

  Copyright AB-LAB 2018

Wszelkie prawa zastrzeżone