Analogue electronics.

Think different.

Analogue electronics.

Think different.

Analogue electronics. Think different.

  1. pl
  2. en

Kodowanie informacji w SPC polega na zmianie czasu między "paczkami" nadajnika. Po lewej dłuższa przerwa między "paczkami", po prawej krótsza. 

Górny przebieg to sygnał modulujący, środkowy - nadawane "paczki" nośnej, dolny - odpowiedź odbiornika super-reakcyjnego.

Przerwy między impulsami nadawanymi mogą być zmieniane płynnie w pewnym zakresie. Przełożyliśmy to na modulację wielowartościową.

W testowanym torze uzyskaliśmy modulację 8-wartościową (3 bity). Dało to niezłą przepustowość binarną w przeliczeniu na często-tliwość nośnej.

 

Cyfrowa superreakcja
Cyfrowa superreakcja

Górny przebieg to kończąca się "paczka" nośnej w odbiorniku, dolny przebieg to zdekodowane "0".

Widać gasnącą falę nośną - częstotliwość w testowym torze wynosiła ok. 75MHz.

Górny przebieg to przebieg modulujący w nadajniku ("0" i "1"), dolny przebieg to odpowiedź odbiornika super-reakcyjnego.

Cyfrowa superreakcja

Superreakcyjny tor cyfrowy (STC)

 

Opracowaliśmy tor cyfrowej transmisji radiowej wykorzystujący odbiornik superreakcyjny o nowatorskiej konstrukcji.

Superreakcja to bardzo stary system transmisji radiowej. Wielką zaletą superreakcji jest niski koszt (bardzo prosty odbiornik). Jednak do tej pory superreakcja nie była wykorzystywana do przekazywania danych cyfrowych z dużą prędkością.

Udało się nam połączyć superreakcję z transmisją cyfrową. Powstał prosty system radiowy, który zapewnia dość szybki transfer danych.

 

Opracowany odbiornik wprawdzie ma dużo bardziej złożoną strukturę niż klasyczne odbiorniki superreakcyjne, jednak dla współczesnej techniki półprzewodnikowej koszty produkcji byłyby tak jak dla najtańszych układów scalonych. Podobnie jest z nadajnikiem. Jego złożoność również nie jest problemem.

 

System STC ma podobnie jak Bluetooth krótki zasięg, ale przy masowej produkcji byłby od niego nawet o rząd wielkości tańszy. 

Wydaje się, że po wdrożeniu STC mógłby być bardzo użyteczny w Internet Of Things (prosty, mały i tani odbiornik).

 

Poniżej prezentujemy wybrane przebiegi zarejestrowane podczas pracy nad systemem.

Cyfrowa superreakcja

Superreakcyjny tor cyfrowy (STC)

 

Opracowaliśmy tor cyfrowej transmisji radiowej wykorzystujący odbiornik superreakcyjny o nowatorskiej konstrukcji.

Superreakcja to bardzo stary system transmisji radiowej. Wielką zaletą superreakcji jest niski koszt (bardzo prosty odbiornik). Jednak do tej pory superreakcja nie była wykorzystywana do przeka-zywania danych cyfrowych z dużą prędkością.

Udało się nam połączyć superreakcję z transmisją cyfrową. Powstał prosty system radiowy, który zapewnia dość szybki transfer danych.

 

Opracowany odbiornik wprawdzie ma dużo bardziej złożoną strukturę niż klasyczne odbiorniki superreakcyjne, jednak dla współczesnej techniki półprzewodnikowej koszty produkcji byłyby tak jak dla najtańszych układów scalonych. Podobnie jest z nadajnikiem. Jego złożoność również nie jest problemem.

 

System STC ma podobnie jak Bluetooth krótki zasięg, ale przy masowej produkcji byłby od niego nawet o rząd wielkości tańszy. 

Wydaje się, że po wdrożeniu STC mógłby być bardzo użyteczny w Internet Of Things (prosty, mały i tani odbiornik).

 

Poniżej prezentujemy wybrane przebiegi zarejestrowane podczas pracy nad systemem.

Superreakcyjny tor cyfrowy (STC)

 

Opracowaliśmy tor cyfrowej transmisji radiowej wykorzystujący odbiornik superreakcyjny o nowatorskiej konstrukcji.

Superreakcja to bardzo stary system transmisji radiowej. Wielką zaletą superreakcji jest niski koszt (bardzo prosty odbiornik). Jednak do tej pory superreakcja nie była wykorzystywana do przekazywania danych cyfrowych z  dużą prędkością.

Udało się nam połączyć superreakcję z transmisją cyfrową. Powstał prosty system radiowy,który zapewnia dość szybki transfer danych.

 

Opracowany odbiornik wprawdzie ma dużo bardziej złożoną strukturę niż klasyczne odbiorniki superreakcyjne, jednak dla współczesnej techniki pół-przewodnikowej koszty produkcji byłyby tak jak dla najtańszych układów scalo-nych. Podobnie jest z nadajnikiem. Jego złożoność również nie jest problemem.

 

System STC ma podobnie jak Bluetooth krótki zasięg, ale przy masowej produkcji byłby od niego nawet o rząd wielkości tańszy. 

Wydaje się, że po wdrożeniu STC mógłby być bardzo użyteczny w Internet Of Things (prosty, mały i tani odbiornik).

 

Poniżej prezentujemy wybrane przebiegi zarejestrowane podczas pracy nad systemem.

Kodowanie informacji w SPC polega na zmianie czasu między "paczkami" nadajnika. Po lewej dłuższa przerwa między "paczkami", po prawej krótsza. 

Górny przebieg to sygnał modulujący, środkowy - nadawane "paczki" nośnej, dolny - odpowiedź odbiornika superreakcyjnego.

Przerwy między impulsami nadawanymi mogą być zmieniane płynnie w pewnym zakresie. Przełożyliśmy to na modulację wielowartościową.

W testowanym torze uzyskaliśmy modulację 8-wartościową (3 bity). Dało to niezłą przepustowość binarną w przeliczeniu na częstotliwość nośnej.

 

Kodowanie informacji w SPC polega na zmianie czasu między "paczkami" nadajnika. Po lewej dłuższa przerwa między "paczkami", po prawej krótsza. 

Górny przebieg to sygnał modulujący, środkowy - nadawane "paczki" nośnej, dolny - odpowiedź odbiornika super-reakcyjnego.

Przerwy między impulsami nadawanymi mogą być zmieniane płynnie w pewnym zakresie. Przełożyliśmy to na modulację wielowartościową.

W testowanym torze uzyskaliśmy modulację 8-wartościową (3 bity). Dało to niezłą przepustowość binarną w przeliczeniu na częstotliwość nośnej. 

Miernik małych indukcyjności nano-H

J u ż   w   s p r z e d a ż y !!!

Więcej informacji

tutaj

Miernik małych indukcyjności nano-H

Możesz zmierzyć

nawet 1 nH !!!

Copyright AB-LAB 2018-2020  Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt:

 

tel.

 

+48 500 640 519

 

 

E-mail:

 

kontakt@ab-lab.pl

 

Produkty

Projekty

na zamówienie

  Copyright AB-LAB 2018

Wszelkie prawa zastrzeżone