Analogue electronics.

Think different.

Analogue electronics.

Think different.

Analogue electronics. Think different.

  1. pl
  2. en

Wzmacniacz Y-1
Najprostszy i najtańszy wzmacniacz Y. Zapewnia "oscyloskopową" rezystancję wejściową, czyli 1Mohm (możliwość współpracy z typową sondą oscyloskopową) i pasmo rzędu kilku MHz. Może też pracować jako proste wejście 50-omowe szerokopasmowego oscyloskopu (wtedy pełne pasmo, ale bez wzmocnienia).

 

Wzmacniacz Y-2
Właściwie wtórnik szerokopasmowy. Rwe=1Mohm, i pełne pasmo wzmacniacza Y (rzędu 200 .. 300MHz), ale bez wzmocnienia.

 

Wzmacniacz Y-3
Pasmo ok. 100MHz przy najmniejszej czułości; wraz ze zwiększaniem wzmocnienia proporcjonalnie spada pasmo częstotliwości. 

 

Wzmacniacz Y-4
Pełna wersja wzmacniacza Y. Pasmo 200 .. 300MHz, tłumiki wejściowe 1:1, 1:10, wzmacniacz szerokopasmowy.

 

Moduł pomiaru czasu T-1
Dzięki temu modułowi prosty oscyloskop Real-time zamienia się w szerokoapsmowy oscyloskop z próbkowaniem przypadkowym. Dopiero z tym modułem możliwe jest uzyskanie szybkich podstaw czasu - maksymalnie do ok. 1ns/dz.

 

Zasilacz sieciowy PS-1

Zasilanie do części analogowej +/- 15V, zasilanie do części cyfrowej +5V, +3.3V.

 


 

Szacunkowe ceny różnych wersji oscyloskopu modułowego kształtowałyby się następująco:

  • moduł podstawowy ADCC-1 ("serce" oscyloskopu): ok. 200zł

  • wersja najprostsza (moduł podstawowy, najprostszy wzmacniacz Y-1, najprostszy układ wyzwania TRIG-1): ok. 300zł

  • wersja pełna jednokanałowa (moduł podstawowy, wzmacniacz Y-4, układ wyzwalania TRIG-3,   moduł  pomiaru  czasu  T-1): ok. 1100zł                                               

  • wersja pełna dwukanałowa (moduł podstawowy, dwa wzmacniacze Y-4, układ wyzwalania TRIG-3,  moduł pomiaru czasu  T-1): ok. 1400zł                    

Modułowy oscyloskop low-cost


Konstruktorzy  AB-LAB  mają za sobą kilka samodzielnie opracowanych i uruchomionych oscyloskopów.  Były to przyrządy eksperymentalne, a opracowania miały charakter bardziej badawczy niż produkcyjny. Niemniej potrafimy robić oscyloskopy!
Teraz chcemy stworzyć produkt do sprzedaży. Planujemy wyprodukować w miarę tani modułowy oscyloskop o dobrych parametrach. 
Budowa modułowa umożliwi użytkownikowi samodzielną decyzję o tym, jakie parametry ma mieć jego urządzenie; czy chce być może jakieś moduły opracować sam, czy kupić gotowe. Jeśli gotowych modułów będzie mało i będą one w najprostszych wersjach, cena całego przyrządu może być bardzo niska. W zależności od stopnia złożoności urządzenia cena takiego modułowego oscyloskopu może wahać się od ok. 200zł do ok. 1400zł. Dokładniejsze wyliczenia w dalszej części tekstu.

 

Chcemy, żeby system miał otwarte oprogramowanie sterujące i wyświetlające, które użytkownicy mogliby modyfikować i pisać samodzielnie.
Zestaw opracowywanych modułów pozwoli na szeroki wybór możliwości urządzenia: od prostego rejestratora danych o pasmie kilku MHz, do oscyloskopu o pasmie powyżej 200 MHz z wyzwalaniem o podobnym zakresie częstotliwości.

 

Pełna wersja oscyloskopu modułowego bazować będzie na idei próbkowania sekwencyjno-przypadkowego (ang. Random Repetitive Sampling - RRS). 

Technikę RRS wprowadziła w latach osiemdziesiątych jedna z wiodących firm oscyloskopowych. Technika ta wprawdzie nie pozwala obrazować przebiegów niepowtarzalnych (to mogą robić jedynie oscyloskopy Real-time), ale ogromna większość przebiegów to sygnały powtarzalne. Warto zaznaczyć, że technika Real-time jest wprawdzie co do idei najbardziej oczywistą metodą zbierania informacji o sygnale, ale przy większych pasmach jest dużo droższa niż inne techniki oscyloskopowe. 

 

Oscyloskop modułowy - zakładane parametry:
(kompletny zestaw - wszystkie moduły o najlepszych parametrach):
- pasmo częstotliwości toru Y: 0 - 200MHz (co najmniej)
- czułość toru Y: 20mV/dz (być może będzie też 10mV/dz)
- rekord próbek: 1kS do 10kS, 8-bitów
- zakres częstotliwości wyzwalania: 0 - 400MHz
- podstawy czasu 1s/dz - 1ns/dz

 

MODUŁY:


Moduł podstawowy toru Y ADCC-1 ("serce"oscyloskopu)
Moduł podstawowy to 8-bitowy przetwornik DAC o szybkości zbierania próbek 20MS/s, procesor ARM zbierający te próbki oraz zegar 20MHz.
Sam moduł podstawowy stanowi prosty rejestrator danych Real-time o dość małych możliwościach - nie ma wyzwalania, pasmo teoretycznie 10MHz, praktycznie rzędu 2MHz.

 

Moduł podstawowy toru Y ADCC-2 wersja dwukanałowa

Moduł podstawowy z dodanym drugim przetwornikiem ADC; pozostałe dane j.w.

 

Drugi kanał
Drugi, uzupełniający przetwornik DAC zbierający drugi komplet danych.

 

Układ wyzwalania TRIG-1
Najprostsza wersja układu wyzwalania. Przydatna tylko w sytuacji, kiedy użytkownik zadowala się kilkoma MHz pasma. 

 

Układ wyzwalania TRIG-2
Pośrednia wersja modułu wyzwalania. Pasmo - ok. 80MHz. Przydatna, jeśli użytkownik będzie potrzebował większego pasma toru Y, ale nie będzie musiał obserwować sygnałów o bardzo dużej częstotliwości.

 

Układ wyzwalania TRIG-3

Wersja pełna wyzwalania - pracująca do ok. 400MHz.

Niestety droga - potrzebne są specjalne, nietypowe elementy.   

oscyloskop modułowy

Miernik małych indukcyjności nano-H

J u ż   w   s p r z e d a ż y !!!

Więcej informacji

tutaj

Miernik małych indukcyjności nano-H

Możesz zmierzyć

nawet 1 nH !!!

Copyright AB-LAB 2018-2020  Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt:

 

tel.

 

+48 500 640 519

 

 

E-mail:

 

kontakt@ab-lab.pl

 

Produkty

Projekty

na zamówienie

  Copyright AB-LAB 2018

Wszelkie prawa zastrzeżone